Xem tất cả 53 kết quả

Các bộ ấm chén trà đạo cao cấp, bộ ấm chén uống trà cao cấp, bộ trà đạo cao cấp.

– Các bộ ấm chén trà đạo, các bộ ấm chén gốm, bộ ấm chén tử sa, bộ ấm chén men cao cấp tại bantradien.vn

Các bộ bàn trà  điện, khay trà điện tự động thông minh.

Các khay trà gỗ cao cấp, khay trà gỗ giá rẻ.

Các bộ bếp đun nước pha trà đạo tự động.

-35%

Bộ ấm chén trà đạo cao cấp

Bộ trà đạo mini C001

750,000  488,000 
-35%

Bộ ấm chén trà đạo cao cấp

Bộ trà đạo mini C002

750,000  488,000 
-32%

Bộ ấm chén trà đạo cao cấp

Bộ trà đạo mini C011

850,000  580,000 
-18%

Bộ ấm chén trà đạo cao cấp

Bộ trà đạo mini C022

920,000  750,000 
-20%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B032

2,250,000  1,800,000 
-20%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B033

2,250,000  1,800,000 
-20%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B034

2,250,000  1,800,000 
-20%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B035

2,250,000  1,800,000 
-20%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B036

2,250,000  1,800,000 
-13%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B062

2,600,000  2,250,000 
-13%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B063

2,600,000  2,250,000 
-13%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B065

2,600,000  2,250,000 
-13%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B066

2,600,000  2,250,000 
-18%
3,000,000  2,450,000 
-18%
3,000,000  2,450,000 
-18%
3,000,000  2,450,000 
-20%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B081

3,500,000  2,800,000 
-20%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B083

3,500,000  2,800,000 
-14%
3,500,000  3,000,000 
-14%
3,500,000  3,000,000 
-14%
3,500,000  3,000,000 
-14%
3,500,000  3,000,000 
-14%
3,500,000  3,000,000 
-21%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B305

3,900,000  3,100,000 
-21%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B304

3,900,000  3,100,000 
-21%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B303

3,900,000  3,100,000 
-25%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B312

4,200,000  3,150,000 
-25%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B313

4,200,000  3,150,000 
-25%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B317

4,200,000  3,150,000 
-14%
3,700,000  3,200,000 
-14%
3,700,000  3,200,000 
-24%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B323

4,200,000  3,200,000 
-24%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh bằng gỗ B327

4,200,000  3,200,000 
-15%
3,900,000  3,300,000 
-15%
3,900,000  3,300,000 
-16%
4,600,000  3,850,000 
-16%
4,600,000  3,850,000 
-16%
4,600,000  3,850,000 
-16%
4,600,000  3,850,000 
-16%
4,700,000  3,950,000 
-16%
4,700,000  3,950,000 
-16%
4,700,000  3,950,000 
-16%
5,600,000  4,700,000 
-16%
5,600,000  4,700,000 
-18%
5,700,000  4,700,000 
-22%
8,300,000  6,500,000 
-20%
8,500,000  6,800,000 
-15%
8,500,000  7,200,000 
7,500,000 
7,900,000 
-13%
10,200,000  8,900,000 
-9%
11,500,000  10,500,000 
google-site-verification: google5e5a2d311f7815fd.html