Hiển thị tất cả 84 kết quả

Các mẫu khay trà, khay trà đạo và khay trà điện thông minh bằng gỗ miếng, bằng tre, bằng đá cao cấp giá rẻ.

– Các mẫu khay trà bằng gỗ, khay trà đạo cao cấp, khay trà gỗ miếng, các loại khay trà đạo đẹp và mới nhất tại bantradien.vn.

Click vào link dưới để Xem thêm các dòng sản phẩm nổi bật:

 – Các bộ bàn trà điện, khay trà điện thông minh tự động

 – Các bộ trà đạo cao cấp, bộ trà đạo giá rẻ.

 – Các bộ bếp đun trà đạo tự động.

-41%

Khay trà gỗ, khay trà đạo

Khay trà đạo bằng gỗ K010

265,000 
-19%

Khay trà gỗ, khay trà đạo

Khay trà đạo bằng gỗ K020

650,000 
-12%

Khay trà gỗ, khay trà đạo

Khay trà đạo bằng gỗ K030

750,000 
-12%

Khay trà gỗ, khay trà đạo

Khay trà đạo bằng gỗ K040

750,000 
-10%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh khay rời B011

1,750,000 
-10%
1,750,000 
-10%
1,750,000 
-12%
2,250,000 
-12%

Bàn trà điện thông minh

Bàn trà điện thông minh gỗ sồi B032

2,250,000 
-12%
2,250,000 
-12%
2,250,000 
-12%
2,250,000 
-12%
2,250,000 
-18%
2,450,000 
-18%
2,450,000 
-18%
2,450,000 
-18%
2,450,000 
-16%
2,450,000 
-14%
2,550,000 
-14%
2,550,000 
-14%
2,550,000 
-14%
2,550,000 
-14%
2,550,000 
-12%
2,550,000 
-20%
2,800,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-17%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-15%
2,990,000 
-14%
3,000,000 
-14%
3,000,000 
-14%
3,000,000 
-14%
3,000,000 
-14%
3,000,000 
-14%
3,000,000 
-14%
3,000,000 
-15%
3,300,000 
-15%
3,300,000 
-15%
3,300,000 
-16%
3,850,000 
-16%
3,850,000 
-16%
3,850,000 
-16%
3,850,000 
-16%
3,850,000 
-16%
3,950,000 
-16%
3,950,000 
-16%
3,950,000 
-16%
3,950,000 
-27%
4,000,000 
-27%
4,000,000 
-29%
4,000,000 
-27%
4,000,000 
-37%

Bàn trà điện thông minh gỗ hương

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L2300

4,100,000 
-29%

Bàn trà điện thông minh gỗ hương

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L2302

4,600,000 
-29%

Bàn trà điện thông minh gỗ hương

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L2301

4,600,000 
-29%

Bàn trà điện thông minh gỗ hương

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L2306

4,600,000 
-26%

Bàn trà điện thông minh gỗ hương

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L2307

4,800,000 
-18%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh cao cấp gỗ mun L5111

5,600,000 
-15%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5119

5,800,000 
-14%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5000

6,200,000 
-11%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5113

6,200,000 
-15%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L0100

6,300,000 
-12%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5200

6,500,000 
-13%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5001

6,900,000 
-13%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5002

6,900,000 
-13%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh cao cấp gỗ mun L5005

6,900,000 
-13%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L0103

6,900,000 
-13%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh cao cấp gỗ mun L5505

6,900,000 
-13%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh cao cấp gỗ mun L5501

6,900,000 
-12%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5008

7,200,000 
-12%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5009

7,500,000 
-12%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5211

7,500,000 
-13%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5219

7,700,000 
-11%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5011

7,900,000 
-14%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ hương L0108

7,900,000 
-11%

Bàn trà điện cao cấp gỗ mun

Bàn trà điện thông minh gỗ mun L5013

8,500,000 
-12%
11,900,000 
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger